Πρόγραμμα Μεντόρων του Κέντρου Ρεφλεξολογίας

Υποστήριξη Αποφοίτων & Ανάπτυξη Δικτύου

Επαγγελματίες Ρεφλεξολόγοι προσφέρουν την σοφία και την πρακτική γνώση τους σε νέους Ρεφλεξολόγους, βοηθώντας έτσι να αναβαθμιστεί της Τέχνης της Ρεφλεξολογίας! 

Προσφέροντας λίγη ώρα τον μήνα καταφέρνουν να βοηθήσουν τους νέους ρεφλεξολόγους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βελτιώσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται στον χώρο της ρεφλεξολογίας.

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Βοηθάνε νέους ρεφλεξολόγους να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται στον χώρο της ρεφλεξολογίας.

Ενίσχυση Αυτό-Επίγνωσης

Βοηθάνε νέους ρεφλεξολόγους να αναπτύξουν αυτό-επίγνωσή τους, να αναγνωρίσουν τα δικά τους δυνατά σημεία και να επισημάνουν τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση.

Ενθάρρυνση της Ανεξαρτησίας

Προωθούν την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση με καθοδήγηση και υποστήριξη, ενθαρρύνοντάς τους να λαμβάνουν αποφάσεις και να αναπτύσσουν τη δική τους φωνή.

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δικτύων

Αναπτύσσει και ο μέντορας και ο ευεργετούμενος μεγαλύτερα δίκτυα συνεργασιών που ενισχύουν την παρουσία τους στον χώρο της ρεφλεξολογίας.

Κάνε αίτηση τώρα

'Έρευνες - Άρθρα - Υλικό - Μελέτες

Όλος ο κόσμος της Ρεφλεξολογίας μπροστά σου

Γνώρισε όσα χρειάζεσαι για την Ρεφλεξολογία αλλά και όλες τις Μελέτες και Έρευνες του κέντρου σε ένα σημείο. Εδώ!  

Γνώρισε τα προγράμματα Μετεκπαίδευσης και Εξειδίκευσης

Μόνο για επαγγελματίες Ρεφλεξολόγους.